Grefsenkleiva og Trollvann

Postet av Kjelsås Idrettslag den 25. Feb 2021

I forbindelse med reguleringsplanene for Grefsenkleiva og Trollvann ønsker kommunen seg innspill fra brukere som bruker anlegget sommer og vinter, spesielt fra barn og unge. Enten du står på ski, går på ski eller til fots, bor i nærheten eller er interessert i området, vil kommunen gjerne høre fra deg.
 
Vi håper dere og barna deres kan gi innspill og også dele denne oppfordringen med andre som setter pris på mulighetene som slikt nærskianlegget gir oss alle. 
Gå inn på følgende link for å lese mer og finne linken til innspillene https://www.oslo.kommune.no/.../alpinanlegget-i-grefsen.../
Eller gå inn direkte på linken for innspill ved å klikke her.

0 Kommentar

Det lettes litt på tiltakene fra i morgen 18. februar.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 17. Feb 2021

Fra og med i morgen har byrådet åpnet for trening og organiserte fritidsaktiviteter fra ungdom innendørs, til og med 19 år. 

I tillegg åpnes det for aktivitet og idrett utendørs for voksne, gjerne organisert av treningssentre og idrettslag, så lenge man kan holde minst en meters avstand og i grupper på maks ti personer.

Ut over det gjelder tidligere Koronarestriksjoner for Oslo idretten. 

Byrådet skriver at tiltakene i utgangspunktet skal vare i to uker, fra torsdag 18. februar til 3. mars.

Arrangementsforbudet videreføres i 2 uker fremover.

Øvrige detaljer er ikke på plass ennå,.

Link til kommunens pressemelding - https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/pressemeldinger/17-februar-byradet-fortsetter-en-gradvis-og-kontrollert-gjenapning-av-oslo


0 Kommentar

Årsmøte i Kjelsås IL

Postet av Kjelsås Idrettslag den 5. Feb 2021

Dato: 24. mars 2021
Klokken: 19.00
Sted: Digitalt på MS Teams

Med bakgrunn i den pågående koronasituasjonen har hovedstyret vedtatt at årsmøte avholdes digitalt i Microsoft Teams i år også. Norges idrettsforbund har åpnet for digitale årsmøter for alle organisasjonsledd.

Idrettslag er en demokratisk og frivillig organisasjon med personlige medlemmer og medlemmene har selv ansvar for det som skapes av aktivitet.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet. Idrettslagets formål er å drive aktivitet organisert i NIF.

Saker til møte
Forslag til årsmøte sendes til hovedstyret ved administrasjonen på epost kontoret@kjelsaas.no, senest 2 uker før årsmøte.

Påmelding til møte
For å delta på årsmøte må du melde deg på. Dette for at vi skal kunne sende innkalling til møte, sjekke stemmerett og møterett i henhold til lovverket. 

Klikk her for å melde deg på.

Saksdokumenter
Dokumenter og saksliste vil bli gjort tilgengelig i denne saken senest en uke før årsmøte.

 

Tidsfrister
10. mars er siste frist for å sende inn forslag til årsmøte.
17. mars, innen den dato legges dokumenter til møte ut her.
21. mars er siste frist for å melde seg på, melde deg på ved å klikk her.

Velkommen til årsmøte.

Vennlig hilsen
Kjelsås idrettslag

Hovedstyret


0 Kommentar

Oppdatering vedr. smitteverntiltak i Oslo kommune.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 2. Feb 2021

Viser til Oslo kommunes pressekonferanse i går, 01.02.

Fra og med onsdag 03.02, åpnes det opp for at barn og unge til og med ungdomsskolealder kan benytte innendørs idrettsanlegg til organisert trening. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for denne aldersgruppen unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Under trening i idrettshallene gjelder følgende:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • Grupper skal bestå av maksimalt 20 personer.
 • Gruppene skal holdes adskilt. Det er likevel tillatt at to grupper på 20 stk. benytter én hallflate, så lenge hallflaten deles med skillevegg eller kjegler etc. I haller hvor det er mulig å dele hallflaten inn i tre deler ved bruk av skillevegg, kan det være 20 stk. per del.
 • Det oppfordres til å minimere bruken av garderober.
 • Kiosk/kantine skal holdes stengt.
 • Gruppene skal ikke benytte samme garderobe.
 • Så langt det lar seg gjøre skal gruppene benytte ulike innganger.
 • Der gruppene må benytte samme inngang, skal grupper som trener parallelt unngå å starte/slutte på samme tidspunkt. Dette for å hindre at gruppene blandes på vei inn/ut av anlegget.
 • Det er ikke tillatt med opphold i foaje, vrimlearealer eller lignende.
 • Det er ikke ønskelig med tilskuere under trening.
 • Styrkerom skal holdes stengt og ikke benyttes (unntak for toppidretten).
 • Bruk av kontorer/møterom skal begrenses til et minimum.

utendørsanleggene åpnes det opp for organisert trening for barn og unge under 20 år. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for denne aldersgruppen unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Det er fremdeles stengt for organisert idrett for voksne på alle anlegg. Det er heller ikke tillatt med egenorganisert trening i større grupper for denne aldersgruppen. Voksne kan bruke utendørsanleggene på egenhånd, så lenge de overholder 2 meter avstand til andre på anlegget. Alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler. Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, vil anlegget bli stengt.

Når det gjelder arrangementer, er det de samme reglene som gjelder. Alle arrangementer, både innendørs og utendørs, forbys. Dette innebærer at alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende avlyses. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper. Bymiljøetaten har stengt alle kommunens anlegg for konkurranser.

Alle aldersgrupper frarådes også å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende.

Toppidretten følger egne nasjonale retningslinjer for trening. Toppidretten anbefales fortsatt å utsette alt seriespill.

 

Bymiljøetaten
Idrettsavdelingen
oslo.kommune.no
Sentralbord: 21 80 21 80
Oslo kommune logo


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline