Årlig møte onsdag 1 mars . kl 1900 - "Save the date" NY DATO

Postet av Kjelsås IL - Basketball den 25. Jan 2023

 

Invitasjon til årlig møte


Styret i Kjelsås Basket inviterer alle foreldre, trenere, lagledere og medlemmer til et årlig møte for å informere om  aktiviteter, planer og økonomi.

Onsdag 1. mars kl. 1900 i festsalen på Engebråten


Her får du siste nytt om hva som skjer i Kjelsås Basket, og det er også anledning til å komme med innspill. Har du saker eller forslag setter vi pris å få det i forkant av møte, klikk her for å sende inn.

Det blir servering av kaker og kaffe vi håper du kommer!

Agenda 

  1.  Godkjenne de stemmeberettigede
  2.  Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
  3.  Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  4.  Basketgruppens årsrapport 2022 og styrets arbeid 2022
  5.  Regnskap 2022
  6.  Budsjett 2023
  7.  Baskets årsplan for 2023
  8.  Treningsavgift 2023/24 sesongen
  9.  Innkomne forslag
  10. Behandle valgkomiteens innstilling for styreverv

Basketgruppens årsrapport for 2022: https://at.bloc.net/iMth7WY5DuZ4qM9N9

Presentasjon holdt på årlig møte: https://basketball.kjelsaas.no/storage/Preview?id=ab349d89-4ac2-44bd-9eb3-425fb3c6bb17

Referat fra møtet: https://basketball.kjelsaas.no/storage/Preview?id=e770a33e-38e7-46c1-84aa-0de6637b500b


Hilsen Styret

Knut Sagli (G08)                              Ina Myhre (J05/J09)
Rasmus Kleppe (G08)                   Anja Lohne Hom (G09/G13)
Stephan Korsviken (G06/J09)     Kristine Riis (J09)
Ove Risan (J09)                                Elsa Andøy (J09)