Årlig møte i Kjelsås håndball

Postet av Kjelsås IL - Håndball den 14. Jan 2023

Kjære medlemmer og foresatte, velkommen til årlig møte i Kjelsås håndball

Tirsdag 28.02.2023, kl. 19.00, på Klubbhuset Grefsen stadion

Agenda:

1. Åpnng
2. Konstituering

 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av agendaen
 • Valg av dirigent
 • Valg av 2 personer til å undertegne protokollen

3. Valg av protokollfører
4. Årsrapport 2022
5. Regnskap 2022
6. Budsjett 2023
7. Årsplan 2023
8. Innkomne forslag
9. Valg
10. Avslutning


Kjelsås Idrettslag er en demokratisk medlemsorganisasjon hvor medlemmer, ansatte, verv og frivillighet sammen skaper engasjement og aktiviteter for å fremme idrettsglede, samhold og stolthet i og for nærmiljøet vårt. De årlige møtene i gruppene er en arena for å bli hørt og kunne påvirke, men også for å få innsikt om hva som skjer i idrettslaget.
Vi ønsker å gjøre Kjelsås-Grefsen til et enda bedre sted å bo ved hjelp av idretten. Til dette trenger vi engasjerte folk i alle aldre på alle plan, som bidrar på alle mulige måter. Det skal være givende å være en del av felleskapet og det skal være romslighet for at en deltar på det nivået en måtte ønske. Vi håper alle kan finne sin plass i dette store felleskapet i nærmiljøet vårt. En fin start for å la seg engasjere er å delta på Årlig møte i den gruppen/idretten du (eller ditt barn) tilhører. Vi håper i år at enda flere møter opp, kanskje særlig de som ikke har andre verv i klubben, som bare er litt nysgjerrige på hva som skjer.

 Idrettslagets årsmøte er høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars, i år er årsmøte 22. mars. 

Årligmøte er en møtearena som holdes avholdes innen utgangen av mars. På årlig møte i ønsker vi innspill til forbedringer og endringer. Saker som ønskes tatt opp må sendes inn til gruppa senest en uke før møte,  klikk her for å sende inn saker.

Stemmerett krever medlemskap i klubben, meld deg inn her:  Møtet er åpent for alle som har en tilknytning til idretten i Kjelsås Idrettslag.
Loppetassen sølvrunde for gutter den 14/1 i Kjelsåshallen

Postet av Kjelsås IL - Håndball den 11. Jan 2023

Kjelsås håndball ønsker velkommen til Intersport Loppetassen sølvrunde for gutter den 14/1 i Kjelsåshallen.

Det blir innmarsj 25 min før første kamp i begge gruppene, så møt i god tid.Første gruppe har kampstart kl 10.00, mens andre gruppe har kampstart kl 14.30. Det benyttes ikke måltavle og det skal heller ikke føres mål internt i lagene eller på tribunen.  Etter kampene så blir det felles premieutdeling. 

REGISTRERING
 Vi ber alle lag registrere seg og levere lagslister i 
sekretariatet i kiosken ved ankomst.

GARDEROBER
 Ved inngangen henger det informasjon om tildelt garderobe til de ulike lagene.

PARKERING
 Vi oppfordrer alle til å parkere på 
Kjelsås-Oset utfartsparkering
 
https://goo.gl/maps/DeZz7ttY5DigaGAZ9

Kontaktpersoner for runden: 
 Roberto Padin, 90080037

Vi gleder oss! Velkommen skal dere være!


For å sikre en hyggelig/positiv opplevelse for alle på banen og i hallen, og i håndballsportens gode ånd, ber Norges Håndballforbund og Intersport dere om å støtte deres lag på en fair og sporty måte.

Håndballens Fair Play program gjennomføres med Intersport som hovedsamarbeidspartner.

Intersport og Norges Håndballforbund oppfordrer derfor alle her i dag om å ha en positiv holdning og vise respekt til alle spillerne, dommerne, og alle i hallen.Kjelsås IL søker ny drifts- og administrasjonsansvarlig for håndballgruppa

Postet av Kjelsås IL - Håndball den 9. Jan 2023

Håndballen i Kjelsås har i løpet av de siste 10 årene utviklet mye og er i dag Oslos største håndballklubb. Vi har hatt en god økonomisk og sportslig utvikling i denne perioden. 

Informasjon om stillingen

Vi søker en person som brenner for idrett og flink til å drifte og tilrettelegge for trenings- og kampaktivitet. Dersom du har erfaring fra tilsvarende jobb i en idrettsklubb og kan vise til gode resultater – både sportslig og økonomisk, så er det en fordel. Gode relasjoner i håndballmiljøet vil vektlegges. Annen relevant erfaring og kompetanse kan kompensere for dette. Du skal være en av håndballgruppas ansikt utad. Du må være fleksibel, og noe kvelds- og helgejobbing må regnes med. Stillingen rapporterer til Sportslig leder.

Er du personen til å lede utviklingen i Kjelsås håndball videre til neste nivå?

Arbeidsoppgaver

 • Sportslig ansvarlig for barneidrett (under 13 år)
 • Dommer kontakt i klubben, dommerekruttering og utvikling av dommere
 • Organisering av hallvakter, arrangement og kioskdrift
 • Organisering og tilrettelegging av trenerkurs 
 • Budsjett- og økonomikontroll sammen med sportslig leder
 • Ansvarlig for organisering og gjennomføring av klubbens håndballskoler og håndballakademier sammen med sportslig leder
 • Organisering av årlig felles cup for håndball gruppa
 • Kontaktperson mot Region Øst
 • Hallvakt organisering (hallvaktskontakt)
 • Kiosk – logistikk varer og utstyr 
 • Arrangement - planlegge, oppfølging og logistikk
 • Lønnslister/kjørebøker - oppfølging frister i samarbeid med sportslig leder

Stillingen rapporterer til sportslig leder og daglig leder i idrettslaget, samt styret i håndballgruppa.

Vi søker deg som

 • Er kreativ, ryddig og liker å ha god styring og kontroll og drives av måloppnåelse
 • Er god på kommunikasjon. I jobben vil du ha tett kontakt med trenere, dommere, spillere og foreldre i håndballen
 • Du bør også være flink til å utrykke deg skriftlig
 • Har evnen til å motivere andre; er positiv, arbeidsom og mestrer press
 • Gjerne har erfaring fra arbeid relatert til idrettslag
 • Er fleksibel i forhold til arbeidstid. Som ansatt i et idrettslag må du være fleksibel med tanke på å bruke noe tid på kveldstid og helger
 • Gode samarbeidsevner
 • Førerkort klasse B (å disponere egen bil er en fordel)

Hva tilbyr vi våre ansatte?

 • Fast ansettelse i 100% stilling
 • En spennende jobb i Oslos største håndballklubb 
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Idrettslagets gjeldene pensjonsplan (OTP)
 • Arbeidsgiver dekker relevant klubbtøy og mobilabonnement for stillingen 

Annen informasjon

 • Søknadsfrist: Innkommende søknader vurderes løpende
 • Oppstart: Så snart som mulig

Sende søknad og CV, klikk her.


Om arbeidsgiveren og klubben

Kjelsås IL har nesten 4000 medlemmer i syv idretter/grupper, allidrett, alpin, basket, fotball, håndball, langrenn og paraidrett. Vi har i dag fast 18 ansatte, i tillegg en rekke trenere i mindre stillinger. Mange av våre ansatte har sitt kontor i klubbhuset på Grefsen stadion.  

Vår visjon - Vi skal gjøre Kjelsås/Grefsen til et enda bedre sted å bo.  

I Kjelsås idrettslag skal vi sikre breddeaktivitet av god kvalitet og tilby elitesatsing uten at det går ut over bredden.

Kjelsås IL skal være "Idrettslaget for alle" og fremstå for medlemmene som et fleridrettslag. Medlemmer og de som er tilknyttet idrettslaget skal føle at de er del av felleskapet i Kjelsås IL (klubben), uansett hvilken eller hvilke idretter man er involvert i.

Alle medlemmer gis anledning til å utøve de aktivitetene man ønsker innenfor idrettslaget.

Alle skal oppleve at de blir ivaretatt sosialt og sportslig. Gjennom summen av handlinger i all aktivitet i idrettslaget, skapes et eierforhold hos den enkelte og klubbfølelse bygges.

Idrettsglede er vesentlig for oss. Med idrettsglede forstås at utøvere og tillitsvalgte skal oppleve aktivitetene som positive for egen utvikling enten det er mestring av egne ferdigheter innen idrett, eller det er personlig utvikling som en del av et fellesskap.

Lagånd er det medlemmene i en gruppe skaper sammen. Alle har ansvar for å jobbe sammen mot felles mål og være entusiastiske. Vi tar del i noen som er større enn oss selv, hvor det handler om å gi og få i et felleskap. Med god lagånd lærer vi av hverandre, er positive og bidrar til at andre lykkes ved å dele kunnskap og tid med hverandre.

Håndballgruppa har ca 650 aktive medlemmer, og over 60 lag i serie spill i de ulike årsklassene. Vi tilbyr håndball fra 6 år og opp til 2.divisjon i både herre- og dameklassen.