Kjelsåsmyra

Gangsti mellom Myrerveien 30 og 32, 0494 Oslo

• Én 7`er kunstgress og én 5`er kunstgress med flombelysning.
• Ikke garderobe eller WC.

Nytt kunstgress i 2023. Baneinnfyll er olivenstein og sand.

 

Parkering
Det er begrenset med parkering  i området. Vi oppfordrer alle til å gå eller sykle til trening og kamp. Må du kjøre bil oppfordrer vi til samkjøring.  

Myra brukes flittig av Kjelsås skole på dagtid.