Reiser i regi av klubben

På alle reiser i regi av klubben (samlinger, cuper, turneringer, konkurranser osv.) skal det pekes ut en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Reiselederen kan være en av foreldrene som har meldt seg frivillig til å være med på et stevne eller et annet arrangement. Det kan være en eller flere reiseledere, og det velges ut én hovedansvarlig blant dem. Alle skal være kjent med og følge de regler som gruppa har satt opp for reisen. Alle barn under 10 år skal ha følge av foreldre eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting, hvis ikke annet er avtalt.

Vær oppmerksom på at det i idretten kreves fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

OVERNATTINGSTURER/SAMLINGER
I Kjelsås IL kan man reise på overnattingsturer i regi av klubben fra og med det året man fyller 11 år. Men dette er begrenset til regionale reisemål. For samlinger med familiepreg er det ingen nedre aldersgrense.

REISER TL UTLANDET
I Kjelsås IL følger vi Norges Idrettsforbunds regler og retningslinjer for barneidrett. Disse sier at barn t.o.m. 10 år deltar i lokale konkurranser.

Fra det året man fyller 11 år kan de delta i regionale konkurranser og også reise utenlands i Norden, men kun til konkurranser uten krav til kvalifisering.

Reiser utover Nordens grenser kan gjennomføres fra og med det året de fyller 13 år, men vi oppfordrer til å sette langsiktige mål som ungdommene kan glede seg til, slik at man venter til junioralder med den lengste og gjeveste turen.

Kostnader knyttet til reiser skal legges på et økonomisk nivå slik at alle skal kunne delta. Det anbefales å legge tilrette for dugnader i forbindelse med reiser for å gi alle mulighet til å være med på reiser.

Alle utenlandsturer (både cuper og samlinger) skal godkjennes av det enkelte gruppestyre.

ALKOHOL
Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder. Link til NIF

BETALING FOR TURER
Midler som skal brukes til å betale reiser skal ikke samles inn til private konti, det skal brukes en konto i klubben. Er du i tvil om hvilken konto som skal brukes ta kontakt med klubbkontoret, leder i gruppa eller administrativt ansatte.  Kostnader knyttet til reiser skal legges på et økonomisk nivå slik at alle skal kunne delta. Det anbefales å legge tilrette for dugnader i forbindelse med reiser for å gi alle mulighet til å være med på reiser.

FORSIKRING (Reiseforsikring)
Klubben er ikke pålagt å ha reiseforsikring for medlemmer selv om det er reiser i regi av klubben og har ikke reiseforsikring for medlemmer. Alle som som drar på turer, det være seg cuper, samlinger, konkurranser osv. må ha privat reiseforsikring for å ha dekning for "reiseskader", som f. eks. utgifter ved sykdom eller ulykke, avbestilling av reisen, tyveri eller skade på bagasje og eiendeler, forsinket bagasje og utgifter til reise og overnatting ved forsinkelser o.l.

Krever idretten lisens kan det være noe dekning, men det er opp til deltager å sjekke hva som gjelder for den idretten det gjelder. Vi oppfordrer alle til å tegne egen reiseforsikring. Private helårs reiseforsikringer har ofte veldig god dekning, ta kontakt med ditt eget forsikringsselskap. Se mer om forsikringer her.

BARNEIDRETTEN
Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Bestemmelser om barneidrett regulerer konkurranser i barneidretten. En av intensjonene er å redusere tid og kostnader brukt på reise til/fra aktivitet. Idrettslag skal følge de samme prinsippene for trening og andre aktiviteter i barneidretten.

Barn - 6, 7 og 8 år
Kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.

Barn - 9 og 10 år
Kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.

Barn - 11 og 12 år
Kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangementer i Norge, Norden og Barentsregionen. Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.

Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.

 

Vedtatt av styret 20. Juni 2022