Foreldre- og foresattrollen

Kjelsås IL ønsker engasjerte foreldre, som er interesserte og er med på barnas aktiviteter. Kjelsås IL er avhengig av at foreldrene bidrar til miljøet ved å delta i dugnadsarbeid i forbindelse med driften av Kjelsås IL. Mange av aktivitetene er basert på frivillig innsats, enten ved at vi bidrar i styrearbeid, komiteer, arrangementer og dugnader, eller stiller som foreldrekontakt, lagleder, foreldretrener og hjelper treneren til å tilrettelegge for god og effektiv trening.

I Kjelsås IL ønsker vi foreldre som er inkluderende og som fokuserer på gruppen fremfor enkeltindividene. Når du er med på aktiviteter, bidrar du der det er behov. Ved å hjelpe og oppmuntre hverandres barn og unge er du med å skape et positivt miljø. Du støtter opp om idrettslagets arbeid ved å stille opp på foreldremøter hvor idrettens og klubbens verdisyn forankres. 

 • Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres idrettens og klubbens verdisyn.
 • Møt fram til konkurranser og treninger – du er viktig både for utøverne og miljøet.
 • Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i idrettsfamilien lenge.
 • Vi har alle ansvar for miljøet når det er konkurranser – støtter og heier på konkurrenter og egne for gode prestasjoner og Fair Play.
 • Respekter trenerens ledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 • Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 •  Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

Som foreldre/foresatt er det viktig at du setter deg inn i bestemmelser om barneidrett, idrettens barnerettigheter og retningslinjer for ungdomsidrett, se også NIFs temaside for ungdomsidrett

Miljø

Kjelsås IL ønsker å tilby et godt og inkluderende idrettsmiljø som skaper glede, entusiasme, tilhørighet og utvikling. 

Det er viktig å utvikle seg sammen med andre. Gjennom trygghet og respekt for hverandre gjør vi hverandre gode. I Kjelsås IL er vi stolte av klubben vår. Bær Kjelsås IL logoen synlig, husk at det forplikter! 

Vi ønsker å være synlige på en positiv måte.

SLIK UTVIKLER VI ET GODT MILJØ 

 • Vi hilser på hverandre når vi møtes.
 • Vi gir oppmuntring til alle – alle er en del av samme klubb. 
 • Når én lykkes, drar han/hun de andre med seg.
 • Vi er åpne og ærlige, gir og mottar tilbakemeldinger.
 • Vi ler mye, men først og fremst av oss selv! 
 • Vi respekterer ordensreglene i gruppen og hjelper hverandre å rydde opp etter oss.
 • Vi tar opp konflikter med den det gjelder og baksnakker ikke.
 • Mobbing tolereres ikke.
 • I Kjelsås IL utvikler vi vennskap.

Vis respekt  overfor hverandre, trenerne og andre du møter i idretten.

 • Mestring, selvstendighet og tilhørighet står sentralt i treningshverdagen.
 • I Kjelsås IL utvikler vi vennskap og lagånd.
 • Utøvere i Kjelsås IL skal ha muligheten til å drive flere idretter.
 • Kjelsås ILs trenere er gode forbilder – de motiverer og inspirerer.
 • Treningen skal gi nye utfordringer og opplevelser.
 • Foreldre i Kjelsås IL er inkluderende og fokuserer på gruppen fremfor enkeltindividene. 
 • I Kjelsås IL lærer barna å tåle både medgang og motgang.
 • I Kjelsås IL er vi stolte av klubben vår.

Respekter klubbens arbeid.

Alkohol
Idrettens holdning til alkohol. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere, foreldre og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder. Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004.

Kjelsås idrettslag = RENT IDRETTSLAG
Kjelsås IL tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med idrettslagets verdiprofil som et rent idrettslag. Alle aktive medlemmer fra det året utøverne fyller 15 år, seniorlag trenere og lagledere skal gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver.

I Kjelsås IL er alle medlemmer og støtteapparatet (trenere, lagledere, fysioterapeuter, massører etc.) forpliktet til å følge NIFs retningslinjer, lov og dopingbestemmelser. Disse skal også følge idrettslagets antidopingpolicy. 

Vi oppfordrer alle som har tilknytting til idrettslaget til å gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver.