Ansatte

Alle ansatte er ansatt i Kjelsås idrettslag under idrettslaget virksomhetsnummer.  Ansatte I Kjelsås idrettslag jobber i administrasjonen og i idrettslagets grupper. Ansattes oppgaver er beskrevet i deres stillingsinstruks. Det er både administrative og sportslige ansatte. I tillegg til de fast ansatte er det en rekke korttidsansatte som er engasjert til forskjellige oppgaver, hovedsakelig knyttet til sport. Vi ønsker i den grad det er mulig å tilby klubbens ungdommer og unge voksne jobber som for eksempel instruktører, aktivitetsledere, dommere, trenere med mer.  Kontaktinformasjon til de fast ansatte finner du hjemmesiden under kontakt oss.