Dugnad og frivillig arbeid

Idrettslaget drives i hovedsak av frivillige. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at idrettslaget har gode aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. Det er mange oppgaver som skal løses i idrettslaget, blant annet, vakt på arrangement, verv som trenere og oppmenn, vaske drakter, rydding i klubbhuset og arenaer som benyttes, parkeringsvakt under turneringer, kjøring til og fra kamper og kiosksalg. Dette frivillige arbeidet som kommer idrettslaget og medlemmene til gode. Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser, en følelse av å bidra til fellesskapet og holde kostnader nede. Din innsats blir satt stor pris på!.


Informasjon om idrettens kjøreregler for dugnad fra Norges Idrettsforbund