Anlegg

Klubben har egne har to egne anlegg, det er Stadionhallen og varmestua. Alle andre faste anlegg vi benytter er Oslo kommune sine anlegg. I tillegg leier vi kapasitet på andre anlegg.  

Våre faste anlegg

Fotball baner

Haller

Skianlegg

Andre anlegg

Oversikt hjertestartere