Dommer

Klubben er avhengig av dommere for å kunne delta i seriespill og ønsket konkurranseaktivitet. Dommerne har ansvar for å sikre en god gjennomføring av kamper/konkurranser.

Dommerne bør være kjent med

  • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
  • krav til dommere på ulike nivåer i din idrett
  • medlemskap
  • lisens og forsikringer
  • klubbens retningslinjer og forventninger til dommer


Basket - ekstern lenke

Fotball - ekstern lenke

Håndball - ekstern lenke

Ønsker du mer informasjon om dommere og dommer utdanning kan du kontakte idrettene i klubben på følgende epostadresser, basket@kjelsaas.no, fotball@kjelsaas.no og handball@kjelsaas.no