Utøveren

I Kjelsås IL ønsker vi å utvikle selvstendige utøvere som er opptatt av mestring og som bidrar til et godt miljø hvor alle føler seg trygge og velkomne. 

MESTRING
I Kjelsås IL er vi opptatt av at du skal være allsidig som barn og det er viktig at treningen blir lagt til rette slik at mestring er realistisk. Mestring gir deg selvtillit og motivasjon og høyere opplevd kompetanse. Det er viktig at du føler utvikling og at du gjennom trening mestrer nye utfordringer.

SELVSTENDIGHET
For å holde motivasjonen oppe gjennom ungdomsårene, er det vesentlig at treningsopplegget blir lagt opp slik at du har noe å se frem til. Nye elementer og utfordringer kommer til etter hvert som du blir eldre. Det viktigste er at du sammenligner med deg selv og har et bevisst forhold til din egen utvikling.

I Kjelsås IL skal du som utøver få utfordringer og muligheter til å utvikle deg til å bli en selvstendig idrettsutøver. Det er til syvende og sist du selv som er ansvarlig for egen utvikling, noe som krever selvstendighet.

TILHØRIGHET
I Kjelsås IL skal du kunne være deg selv, være ærlig, motarbeide mobbing og inkludere alle som er med på trening og i konkurranser. Alle har et ansvar for å skape trivsel og trygghet. Det er viktig at du kan glede deg over lagkameratenes prestasjoner og gi uttrykk for at alle er velkomne i treningsgruppen. Det er ikke egoisme å tenke på seg selv, men det er egoistisk å la hensynet til andre vike. Du er opptatt av din utvikling i samarbeid med andre, i stedet for en ensidig fokusering på egne prestasjoner.

I KJELSÅS IL FORVENTER VI AT DU 

 • Holder avtaler, møter tidsnok på trening og til konkurranser.
 • Samspiller med andre utøvere for å nå felles og individuelle mål.
 • Er fokusert på egen treningsutvikling.
 • Viser respekt for andre.
 • Bidra til at treningsgruppen oppfattes som et positivt sted å være.
 • Støtter og heier på andre på trening og i konkurranse.
 • Viser respekt for trenere, ledere, funksjonærer og konkurrenter.
 • Har toleranse for andres feil og egne feil. 

Som utøver er det viktig at du setter deg inn i bestemmelser som gjelder for deg og din alder i Norsk idrett, bestemmelser om barneidrett, idrettens barnerettigheter og retningslinjer for ungdomsidrett, se også NIFs temaside for ungdomsidrett.

Kjelsås idrettslag = RENT IDRETTSLAG

Kjelsås IL tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med idrettslagets verdiprofil som et rent idrettslag. Alle aktive medlemmer fra det året utøverne fyller 15 år, seniorlag trenere og lagledere skal gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver.

I Kjelsås IL er alle medlemmer og støtteapparatet (trenere, lagledere, fysioterapeuter, massører etc.) forpliktet til å følge NIFs retningslinjer, lov og dopingbestemmelser. Disse skal også følge idrettslagets antidopingpolicy.

Vi oppfordrer alle som har tilknytting til idrettslaget til å gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver.

Alkohol 
Idrettens holdning til alkohol. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder. Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004.

Miljø
Kjelsås IL ønsker å tilby et godt og inkluderende idrettsmiljø som skaper glede, entusiasme, tilhørighet og utvikling.  Det er viktig å utvikle seg sammen med andre. Gjennom trygghet og respekt for hverandre gjør vi hverandre gode. I Kjelsås IL er vi stolte av klubben vår. Bær Kjelsås IL logoen synlig, husk at det forplikter! 

Vi ønsker å være synlige på en positiv måte.

SLIK UTVIKLER VI ET GODT MILJØ 

 • Vi hilser på hverandre når vi møtes.
 • Vi gir oppmuntring til alle – alle er en del av samme klubb. 
 • Når én lykkes, drar han/hun de andre med seg.
 • Vi er åpne og ærlige, gir og mottar tilbakemeldinger.
 • Vi ler mye, men først og fremst av oss selv! 
 • Vi respekterer ordensreglene i gruppen og hjelper hverandre å rydde opp etter oss.
 • Vi tar opp konflikter med den det gjelder og baksnakker ikke.
 • Mobbing tolereres ikke.
 • I Kjelsås IL utvikler vi vennskap.

Vis respekt  overfor hverandre, trenerne og andre du møter i idretten.

 • Mestring, selvstendighet og tilhørighet står sentralt i treningshverdagen.
 • I Kjelsås IL utvikler vi vennskap og lagånd.
 • Utøvere i Kjelsås IL skal ha muligheten til å drive flere idretter.
 • Kjelsås ILs trenere er gode forbilder – de motiverer og inspirerer.
 • Treningen skal gi nye utfordringer og opplevelser.
 • Foreldre i Kjelsås IL er inkluderende og fokuserer på gruppen fremfor enkeltindividene. 
 • I Kjelsås IL lærer barna å tåle både medgang og motgang.
 • I Kjelsås IL er vi stolte av klubben vår.

Respekter klubbens arbeid.