Daglig leder

Daglig leder i Kjelsås IL skal utvikle rammer og drift som bygger oppunder de enkelte gruppenes sportslige ambisjoner. Dette innebærer blant annet et inntektsnivå som muliggjør sportslig utvikling, et sportslig tilbud som støtter både breddeaktivitet og tilbud om elitesatsing, utvikling og drift av anlegg som muliggjør ønsket aktivitetsnivå og en klubbadministrasjon som sørger for at gruppene kan fokusere på det sportslige. Daglig leder jobber sammen med klubbens hovedstyre, gruppenes tillitsvalgte og ansatte. Daglig leder har en helt sentral posisjon i idrettslaget.
 Å være ansatt i et idrettslag medfører ofte at man må ha høy dugnadsånd. Det betyr at daglig leder må kunne være behjelpelig med forefallende arbeid i og rundt klubben som kanskje ikke er direkte relatert til stillingen. Bidra til et godt samarbeidsklima internt i administrasjonen, og overfor resten av idrettslaget og eksterne samarbeidspartnere, utøvere og foreldre. 

Hovedoppgaver:

  • Strategiutvikling ifølge strategisk plan og gjennomføring i samarbeid med hovedstyre og gruppene
  • Overordnet daglig ledelse av klubben, klubbens administrasjon, klubbhus og anlegg
  • Koordinering av idrettslige og andre spørsmål på tvers av gruppene
  • Budsjett- og økonomistyring
  • Styre- og årsmøteoppgaver
  • Idretts- og samfunnskontakt
  • Kommunikasjon og markedsføring, herunder IT- og webstrategi
  • Ivareta det overordnede ansvar innen Økonomi og Klubbsekretariat slik at dette fungerer godt og utvikle effektive og sikre rutiner innen området. 


Kontaktdetaljer daglig leder og ansatte, klikk her.