Bruk av bilder og film

Bruk av bilder og film - opphavsrett

Det er mange regler for bruk av bilder og film på trykk, nettsider og i sosiale media. Her skal vi prøve å forklare hva som gjelder og hvordan dette er regulert.

Idrettsforbundet har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven. Når du skal dele bilder eller film på nett, må du forholde deg til både personopplysningsloven og åndsverkloven. I tillegg bør du vurdere om det er etisk riktig å publisere bildene. 

Retningslinjer for publisering av bilder og film i idrettene er beskrevet på hjemmesiden til Norgesidrettsforbund (NIF), klikk her. 

Det er tillatt og dele saker fra nettet på f. eks Facebook.

Les mer om bilder av barn på nett på Datatilsynets nettsider

dubestemmer.no kan dere lese mer om barn og unges personvern og hvordan dere kan gå frem dersom bilder skulle havne på avveie.

Hvis det oppstår en konflikt er det den som har publisert bildene eller filmen som må bevise at et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke virkelig er gitt. 

Bruk av bilder og film - opphavsrett
Det som kan brukes fritt er lisensfrie bilder (finnes på egne nettsteder), private bilder som en har tatt selv, men husk å følge personopplysningsloven.  Bruk av bilder med personer er regulert av personopplysningsloven.

Det er mange regler for bruk av bilder og film på trykk, nettsider og i sosiale media. Her skal vi kort prøve å forklare hva som gjelder og hvordan dette er regulert.

Det er åndsverkloven som regulerer opphavsrettighetene til fotografiske verk (bilder). 

Dette er hovedreglene:

  • Du kan ikke bruke eller publisere bilder som du ikke eier rettighetene til eller har kjøpt/fått brukslisens til det/de.
  • Brukslisens må kjøpes av fotografen eller et bildebyrå som representerer fotografen.


Portrettbilder
Skal du publisere portrettbilder på nett må du ha samtykke fra den eller de som er avbildet før bildet publiseres. Portrettbilder er bilder som viser en eller flere bestemte personer. 

Lagsbilder er også definert som portrettbilder siden det er personene som er hovedmotivet. Hvis et lag eller en treningsgruppe ønsker å publisere lags-/treningsgruppebilde på sine hjemmesider eller i sosiale medier, kan dette bare gjøres dersom det er innhentet et godkjent samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom utøvere er under 15 år. Det er krav om å ha samtykke fra alle som kan identifiseres på bildene. Dette gjelder uansett om bildene publiseres på en hjemmeside, på en blogg, på sosiale medier eller andre nettsider. 

Unntak for deling av bilder
På noen bilder er det selve situasjonen, eller aktiviteten, som er hovedtema. Hvilke personer som er på bildet er da mindre viktig. Dette kan for eksempel gjelde avstandsbilder av et 17. maitog eller av publikum på en konsert. Slike bilder kan du som privatperson dele uten tillatelse fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte kan føles krenkende for de som er avbildet.

Les mer om deling av bilder

Ha likevel som hovedregel alltid å spørre alle på bildet før det deles for ikke å trå feil. Det er dessuten en høflig gest å spørre dem det gjelder før bildet i det hele tatt tas, så langt det lar seg gjøre.

Og er du usikker på hva som er lov - la være å dele bildene.