KlubbhusetHuset er klubbens samlingsted. I underetasjen er det garderober og toaletter. I hovedetasjen er det møterom, kontorer, kjøkken og toaletter for ansatte. På dagtid er det ansatte og administrasjonen i idrettslaget som bruker huset. Her møtes og jobber ansatte i gruppene og administrasjonen i idrettslaget. På kveldene blir huset stort settbrukt til møter, alt fra spillermøter til styremøter.

Det er begrenset med parkering  i området. Vi oppfordrer alle til å gå eller sykle til trening og kamp. Må du kjøre bil oppfordrer vi til samkjøring. 

Klubbhuset og Grefsen stadion eies av Oslo kommune og driftes av idrettslaget.

Utleie
Vi leier ikke ut huset, unntaket er barnebursdager for idrettslagets medlemmer. 

Historie
I 1946 ble tyskerbrakke som hadde blitt stående igjen på Sinsen plukket ned og kjørt til Grefsen stadion. Etter fem år var det som kunne brukes satt opp og er dagens klubbhus. 

"Nye Grefsen stadion", med garderober, basishall og klubbhus.

Det har i en årrekke blitt jobbet med å få nytt klubbhus med tilhørende fasiliteter. Dagens klubbhus er nærmere 80 år gammelt, det er flikket og pusset på de siste årene hovedsakelig med midler og innsats fra idrettslaget. Dagens klubbhus bygget for et idrettslag med noen hundre medlemmer, ikke for et idrettslag med nesten 4000 medlemmer. Det tjener ikke dagens formål, har elendige og underdimensjonerte garderobe og sanitærforhold.

Kjelsås IL har sammen Bymiljøetaten og Oslo idrettskrets jobbet med planer for utvikling av Grefsen stadion, se videoanimasjon under.

For å komme i gang må Oslo kommune først regulere området. Vi jobber for og håper på at det skal komme midler på Oslobudsjettet til dette.  

Booke møterom

Du kan booke møterommet ved å klikke på knappen under eller sende en epost til kontoret@kjelaas.no eller ringe på dagtid til telefon 9191 1913.

Ved å bruke bookingmodulen ser du hva som er ledig.

Klubbhuset er forbeholdt medlemmer.

Booke tider, klikk her

Aktiviteter idag

Se alle