Ordenskollegiet

Ordenskollegiet i Kjelsås IL skal bestå av 3 minimum personer som velges på klubbens årsmøte. Begge kjønn skal være representert i Ordenskollegiet. Medlemmene velges for 2 års perioder, og valgperiodene skal organiseres slik at ikke alle av de 3 medlemmene velges inn samme år slik at overlapping sikres. 

  • Ordenskollegiets oppgave er å ivareta og når nødvendig bidra til oppdatering av Kjelsås ILs: «Statutter for hedersbevisninger»
  • Ordenskollegiet skal vurdere og godkjenne hovedstyrets forslag til hedersbevisninger i Gull og til Æresmedlemmer slik det fremkommer av statuttene. Innstilling til slike utmerkelser fremmes av hovedstyret for godkjenning i Ordenskollegiet. 

 Ordenskollegiet skriver protokoll fra sine møter som oversendes klubbsekretær for arkivering.


Kontakdetaljer til ordenskollegiet finner du ved å klikk her.