Treneren

Alle som er trenere i Kjelsås IL, uansett alder og faglig nivå, skal ha trenerutdannelse eller tilsvarende kompetanse for kyndig veiledning.

Alle som trener barn og ungdom må gjennomføre trenerattesten. Trenerattesten er en elektronisk løsning, klikk her for å lese mer eller ta testen.

 • Hvilke verdier er viktige for deg i din trenerjobb?
 • Hva skal du bidra med som trener?
 • Hvordan skal du opptre som trener?
 • Hva er din målsetting for gruppa?
 • Hvordan utvikler vi et godt miljø?

Som trener skal du oppfordre og legge til rette for at alle utøvere følger Kjelsås ILs verdier og spilleregler, slik de står skrevet i idrettslagets retningslinjer og lover. 

Du har ansvar for din treningsgruppe og for at de aktive får et sportslig og sosialt tilfredsstillende tilbud. Gjennom lek, individuell veiledning og oppmuntring, skal utøverne oppleve mestring og glede. Treneren skal sette seg inn i aktuelle bestemmelser om  utstyr og konkurranse som gjelder. 

SOM TRENER I KJELSÅS IL SKAL DU BIDRA TIL

 • Sunne holdninger, og opptre som forbilde for utøverne både sportslig og medmenneskelig.
 • Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren. 
 • Positive erfaringer med trening og konkurranse. 
 • Fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap. 
 • At utøvere skal kunne drive idrett i andre grupper, når det er ønskelig.
 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre.
 • Å legge til rette for variert trening.
 • Å være oppmerksom på utøverens totalbelastning. Koordinering av treningsmengde er spesielt viktig der utøveren driver flere idretter.

RETNINGSLINJER FOR KJELSÅS ILS TRENERE

 • Møt presis og godt forberedt til hver trening.
 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator.
 • Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine. Gi ros.
 • Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen.
 • Bidra til å utvikle selvstendige utøvere.
 • Vis god sportsånd og ha respekt for andre.
 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet.
 • Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter.
 • Sette deg inn i gjeldene retningslinjer i Kjelsås IL og NIF.
 • Treneren bør møte på felles trenerfora.
 • Alle trenere skal gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver.
 • Trenere for mindreårige eller personer med utviklingshemming skal ha framvist gyldig politiattest for formålet før virket starter.

INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV 

 • En målrettet plan 
 • Progresjon i opplevelser og ferdigheter 
 • Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser 
 • Effektiv organisering 
 • Saklig og presis informasjon

Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon både innad i treningsgruppen og på tvers av grupper/avdelinger der dette er naturlig eller påkrevet for at utøveren skal føle seg ivaretatt.

Som trener skal du sette deg inn i og praktisere bestemmelser om barneidrett, idrettens barnerettigheter og retningslinjer for ungdomsidrett, se også NIFs temaside for ungdomsidrett, samt ditt særforbunds regler og retningslinjer.

Kjelsås idrettslag = RENT IDRETTSLAG
Kjelsås IL tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med idrettslagets verdiprofil som et rent idrettslag. Alle aktive medlemmer fra det året utøverne fyller 15 år, seniorlag trenere og lagledere skal gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver.

I Kjelsås IL er alle medlemmer og støtteapparatet (trenere, lagledere, fysioterapeuter, massører etc.) forpliktet til å følge NIFs retningslinjer, lov og dopingbestemmelser. Disse skal også følge idrettslagets antidopingpolicy.

Vi oppfordrer alle som har tilknytting til idrettslaget til å gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver.

Alkohol
Idrettens holdning til alkohol. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder. Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004.

Miljø
Kjelsås IL ønsker å tilby et godt og inkluderende idrettsmiljø som skaper glede, entusiasme, tilhørighet og utvikling. 

Det er viktig å utvikle seg sammen med andre. Gjennom trygghet og respekt for hverandre gjør vi hverandre gode. I Kjelsås IL er vi stolte av klubben vår. Bær Kjelsås IL logoen synlig, husk at det forplikter! 

Vi ønsker å være synlige på en positiv måte.

SLIK UTVIKLER VI ET GODT MILJØ 

 • Vi hilser på hverandre når vi møtes.
 • Vi gir oppmuntring til alle – alle er en del av samme klubb. 
 • Når én lykkes, drar han/hun de andre med seg.
 • Vi er åpne og ærlige, gir og mottar tilbakemeldinger.
 • Vi ler mye, men først og fremst av oss selv! 
 • Vi respekterer ordensreglene i gruppen og hjelper hverandre å rydde opp etter oss.
 • Vi tar opp konflikter med den det gjelder og baksnakker ikke.
 • Mobbing tolereres ikke.
 • I Kjelsås IL utvikler vi vennskap.

Vis respekt  overfor hverandre, trenerne og andre du møter i idretten.

 • Mestring, selvstendighet og tilhørighet står sentralt i treningshverdagen.
 • I Kjelsås IL utvikler vi vennskap og lagånd.
 • Utøvere i Kjelsås IL skal ha muligheten til å drive flere idretter.
 • Kjelsås ILs trenere er gode forbilder – de motiverer og inspirerer.
 • Treningen skal gi nye utfordringer og opplevelser.
 • Foreldre i Kjelsås IL er inkluderende og fokuserer på gruppen fremfor enkeltindividene. 
 • I Kjelsås IL lærer barna å tåle både medgang og motgang.
 • I Kjelsås IL er vi stolte av klubben vår.

Respekter klubbens arbeid.