Kurs


Oslo idrettskrets
 
Vi ønsker at alle som har er tillitsvalgt og har frivilligeverv tar kurs i regi av Oslo idrettskrets.

De har en rekke kurs som;

  • styrearbeid i praksis
  • økonomistyring
  • valgkomite
  • lederkurs for ungdom med mer.


Norges idrettsforbund
Idrettstinget har vedtatt at Trenerattest skal være obligatorisk for alle som skal være trener i norsk barne- og ungdomsidrett. Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener. Les mer og ta testen ved å klikke her.

Idrettstinget har vedtatt at Trenerattest skal være obligatorisk for alle som skal være trener i norsk barne- og ungdomsidrett. Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener.

Allidrett -oppdaters

Alpin - oppdateres

Basket - oppdateres

Fotball
Barnefotballkvelden – ved oppstart av nye årganger
NFF Grasrottrenerkurs – for alle trenere i barnefotballen – ved behov
Ulike NFF lederkurs, ledersamlinger og temasamlinger – når det tilbys

Håndball
Barnedommerkurs – 1 gang i året sent på Høsten
Dommerkurs – 1 gang i året sent på Høsten
Trenerkurs – Ved behov

Langrenn
Teknikk kurs – 2x klassisk og 2x skøyting for foreldre i langrennsgruppa. Jr/sr er instruktører
Trenerkurs – Høst og vinter for alle foreldretrenere. Ellers kurs etter behov.