Årsmøter Kjelsås idrettslag

I linkene under finner du PDF av idrettslagets årsberetning, som inneholder. Organisasjonen, representasjon, hovedstyrets årsberetning, årsberetning fra gruppene, regnskap, grupperegnskap, revisors beretning, kontrollkomiteens (kontrollutvalget) rapport, budsjett, innmeldte saker valgkomiteens innstilling og protokoll fra årsmøte.

Årsmøte 2023
Protokoll 2023
Årsmøte 2022
Protokoll 2022
Årsmøte 2021
Protokoll 2021
Årsmøte 2020
Protokoll 2020
Årsmøte 2019
Protokoll 2019
Årsmøte 2018 
Protokoll 2018
Årsmøte 2017
Protokoll 2017