Årsmøter Kjelsås idrettslag

I linkene under finner du PDF av idrettslagets årsberetning, som inneholder. Organisasjonen, representasjon, hovedstyrets årsberetning, årsberetning fra gruppene, regnskap, grupperegnskap, revisors beretning, kontrollkomiteens (kontrollutvalget) rapport, budsjett, innmeldte saker valgkomiteens innstilling og protokoll fra årsmøte.