Revisor

Idrettslaget har ekstern revisor i henhold til § 9-2 i idrettslagets lov. Idrettslaget skal følge regnskapsloven og bokføringsloven.