Lagleder (oppmann/foreldrekoordinator)

Lagleder skal være bindeleddet mellom foreldre, utøvere og trener og sørge for at informasjon blir distribuert. Lagleder skal fungere som et koordinerende ledd mellom avdelingen/treneren og utøveren og deres foresatte. Som lagleder trenger du ikke å ha spesiell kunnskap om idretten, men du må være engasjert og bidra til å bygge en god gruppe. Det er positivt om du som lagleder tar initiativ til aktiviteter som kan være med å bygge et godt miljø i gruppen. Du skal også aktivisere foreldrene og delegere oppgaver i forhold til trening, samlinger og konkurranser.

SOM LAGLEDER I KJELSÅS SKAL DU

 • Kjenne til regler og bestemmelser som gjelder for utøverne i gruppen når det gjelder utstyr eller andre forhold.
 • Gjennomføre foreldremøter for din gruppe.
 • Sørge for å gjøre foreldrevettregler kjent.
 • Oppmuntre utøvere i medgang og motgang – fokus på prestasjon, ikke resultat.
 • Respektere trenerens autoritet når det gjelder gjennomføring av treninger og konkurranser.
 • Vise respekt for andre foreldre, ledere, trenere og utøvere både fra egen klubb og andre klubber.
 • Ha framvist gyldig politiattest for formålet før virket starter.
 • Påse at utøvere fra det året de fyller 15 år, samt alle trenere i din gruppe, har gjennomført e-lærings-programmet ‘Ren Utøver’. Bekreftelse på at alle i gruppen har gjennomført dette skal sendes klubbkontoret.   

Lagleder/oppmann/foreldrekoordinator  må du sette deg inn i bestemmelser om barneidrett, idrettens barnerettigheter og retningslinjer for ungdomsidrett, se også NIFs temaside for ungdomsidrett, samt regler i det særforbundet en er tilknyttet. 


Kjelsås idrettslag = RENT IDRETTSLAG
Kjelsås IL tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med idrettslagets verdiprofil som et rent idrettslag. Alle aktive medlemmer fra det året utøverne fyller 15 år, seniorlag trenere og lagledere skal gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver.

I Kjelsås IL er alle medlemmer og støtteapparatet (trenere, lagledere, fysioterapeuter, massører etc.) forpliktet til å følge NIFs retningslinjer, lov og dopingbestemmelser. Disse skal også følge idrettslagets antidopingpolicy.

Vi oppfordrer alle som har tilknytting til idrettslaget til å gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver.

Alkohol
Idrettens holdning til alkohol. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder. Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004.

Miljø
Kjelsås IL ønsker å tilby et godt og inkluderende idrettsmiljø som skaper glede, entusiasme, tilhørighet og utvikling. 

Det er viktig å utvikle seg sammen med andre. Gjennom trygghet og respekt for hverandre gjør vi hverandre gode. I Kjelsås IL er vi stolte av klubben vår. Bær Kjelsås IL logoen synlig, husk at det forplikter! 

Vi ønsker å være synlige på en positiv måte.

SLIK UTVIKLER VI ET GODT MILJØ 

 • Vi hilser på hverandre når vi møtes.
 • Vi gir oppmuntring til alle – alle er en del av samme klubb. 
 • Når én lykkes, drar han/hun de andre med seg.
 • Vi er åpne og ærlige, gir og mottar tilbakemeldinger.
 • Vi ler mye, men først og fremst av oss selv! 
 • Vi respekterer ordensreglene i gruppen og hjelper hverandre å rydde opp etter oss.
 • Vi tar opp konflikter med den det gjelder og baksnakker ikke.
 • Mobbing tolereres ikke.
 • I Kjelsås IL utvikler vi vennskap.

Vis respekt overfor hverandre, trenerne og andre du møter i idretten. 

 • Mestring, selvstendighet og tilhørighet står sentralt i treningshverdagen.
 • I Kjelsås IL utvikler vi vennskap og lagånd.
 • Utøvere i Kjelsås IL skal ha muligheten til å drive flere idretter.
 • Kjelsås ILs trenere er gode forbilder – de motiverer og inspirerer.
 • Treningen skal gi nye utfordringer og opplevelser.
 • Foreldre i Kjelsås IL er inkluderende og fokuserer på gruppen fremfor enkeltindividene. 
 • I Kjelsås IL lærer barna å tåle både medgang og motgang.
 • I Kjelsås IL er vi stolte av klubben vår.

Respekter klubbens arbeid.