Valgkomiteen

Valgkomiteen har en viktig rolle for å sikre drift av idrettslaget gjennom å finne rett personer med rett kompetanse til styret. Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

Valgkomiteen plikter:

  • å diskutere med styret om mulige endringer i styret sin sammensetning
  • å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag, og således få greie på om ønsket person har kunnskap tid og interesse for oppdraget
  • før årsmøtet, på det tidspunktet vedtektene bestemmer, levere skriftlig forslag på kandidater som skal legges frem på årsmøte
  • under årsmøte presentere valgkomiteens forslag 

Kontaktdetaljer til valgkomiteen finner du ved å  klikk her 

Utvalg og komiteer
Mandat og oppgaver for utvalg og komiteer som er lovpålagte fremgår av idrettslagets lov. Det gjelder kontrollutvalg, valgkomite og ordenskollegiet.