Årsmøter Kjelsås idrettslag

I linkene under finner du PDF av idrettslagets årsberetning, som inneholder. Organisasjonen, representasjon, hovedstyrets årsberetning, årsberetning fra gruppene, regnskap, grupperegnskap, revisors beretning, kontrollkomiteens (kontrollutvalget) rapport, budsjett, innmeldte saker valgkomiteens innstilling og protokoll fra årsmøte.

Årsmøte 2022 - Protokoll 2021

Årsmøte 2021 - Protokoll 2021

Årsmøte 2020 - Protokoll 2020

Årsmøte 2019 - Protokoll 2019

Årsmøte 2018 - Protokoll 2018

Årsmøte 2017 - Protokoll 2017