Støtte til aktivitetstilbud for barn og unge.

Kjelsås ILs sommeraktiviteter til redusert pris eller gratis plass

Covid-19 har medført at flere familier har hatt én eller begge forsørgere permittert over lengre tid. Mange har også mistet jobben. I tillegg er stort sett alle sommerferieplaner endret i år. Mange bestilte reiser har gått i vasken. Det gjør at en del barn og unge kanskje ikke får ferie med planlagte aktiviteter i det hele tatt. Dette kan ha økonomiske konsekvenser, og for mange er det ikke bare å endre planer eller betale ny ferie. Flyselskapene bruker nå flere måneder på å refundere flybilletter og det betyr at familier rett og slett ikke har råd til å betale for hverken ferie eller fritidsaktiviteter i år.

Er du i en situasjon der det er vanskelig å betale for barnas sommeraktiviteter i regi av Kjelsås IL, kan du trygt kontakte oss på skjemaet under. Dette gjelder både om barnet har vært med på en aktivitet, er meldt barnet på en aktivitet eller om du kunne tenke deg å gjøre det, men ikke får økonomien til å strekke til. 

Kjelsås IL har jobbet for å skaffe midler så vi kan tilby noen deltakere redusert pris eller gratis plass på de ulike sommeraktivitetene vi har i sommer. Vi har søkt og fått noen midler øremerket til dette fra Oslo idrettskrets som er tildelt fra bystyret Oslo kommune.

Tiltaket er ment å støtte familier der den økonomiske veggen helt eller delvis er falt ut på midlertidig eller langvarig basis.

Alle henvendelser og informasjon vi bli behandlet konfidensielt av daglig leder (Truls Nygaard).