Oppdragsavtale


Skjema/avtale for instruktører ved sommeraktivitet uke 32 i regi av Kjelsås IL. Dette er en forenklet kontrakt som du må fylle ut for at vi skal kunne gi deg honorar i henhold til avtale.