Påmelding årlig møte i alpingruppa


Dato:  1. mars 2021
Klokken: 20.00
Sted: Teams

Med bakgrunn i den pågående koronasituasjonen vil møter slik det ser ut i dag bli avholde digitalt i Microsoft Teams. For å kunne delta krever det at du melder deg på, det gjøres i skjema under.

Det medlemmet som har meldt seg på vil få en epost med link til møte senest 1 time før oppstart.