Påmelding årlig møte i Kjelsås basket


Dato:  16. februar 2021
Klokken: 19.00
Sted: Digitalt på MS Teams

Med bakgrunn i den pågående koronasituasjonen vil møte bli avholdt digitalt i Microsoft Teams. For å kunne delta krever det at du melder deg på, det gjøres i skjema under.

Det medlemmet som har meldt seg på vil få en epost med link til møte senest 1 time før oppstart.