Utmelding av Kjelsås idrettslag

Det må svares på de fire første punktene, men vi håper du kan bruke ett minutt på å svare på spørsmålene under også.

Vi ønsker å bli bedre, samt få bedre kunnskap om hvorfor folk slutter med organisert idrett hos oss. All statistikk blir anonymisert.

Tusen takk for hjelpen.