Virksomhetsidé

Kjelsås idrettslag formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Kjelsås idrettslag er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.