Medlems- og treningsavgifter

Medlemskontingent  2023                                             

Medlemskontingenten sendes ut i begynnelsen av februar, den gjelder for kalenderåret (1.1 tom 31.12.) Gjelder uansett nå i året medlemskap tegnes.     

Familiemedlemskap (inkl. 2 voksne og barn < 20 år)kr. 1300,-
Medlemskap voksne ( > 19 år)kr. 625,-
Medlemskap barn ( < 20 år) + IPUkr. 475,-
Pensjonisterkr. 475,-
Parautøverekr. 475,-
Trenere/oppmann/lagleder
kr. 350,-

Medlemskontingent må være betalt for å kunne være med på treningstilbud i idrettslaget. Medlemskontingenten er vedtatt av årsmøte. Medlemskap i Kjelsås Idrettslag er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret.

Treningsavgift

Treningsavgifter kommer i tillegg til medlemskontingenten. Avgiften varierer etter alder og type aktivitet. Dette kreves separat for deltakelse i Kjelsås Idrettslag aktivitetstilbud. I de enkelte idretter kreves det egen utøverlisens fra forbund for å delta i konkurranser, dette gjelder fra ungdomsidretten (13 år). Når medlemskontingenten er betalt kan du ta del i idrettslagets aktiviteter. Du medlemsrettigheter i idrettslaget og forplikter deg samtidig til å følge NIFs regelverk.  Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Ved spørsmål ta kontakt med klubbkontoret på tlf: 91 91 1913

Utfordringer med å betale?

Kjelsås IL vil at alle barn skal kunne drive med idrett, og vil bidra med å finne løsninger hva gjelder økonomi for de som trenger det, alle skal med. Det betyr at alle barn og ungdom skal få drive med idrett uansett familiens økonomi. Ta kontakt så finner vi en løsning på det sammen med deg. ALLE SKAL MED.

Du har flere muligheter:

  • Vi kan dele opp alle fakturaer fra oss. Har du gjort avtale om oppdeling kan du få purringer til alt er betalt, disse kan du bare se bort fra.
  • Betal fakturaen for medlemsavgiften først. Del deretter opp treningsavgiften i flere deler. Når du har betalt medlemsavgiften er du medlem av Kjelsås IL. Medlemskap er knyttet til viktige rettigheter som forsikring, deltakelse på årsmøter osv.
  • Ta kontakt med Klubbkontoret hvis du du trenger betalingsutsettelse. Dette er ikke noe problem og vi er tålmodige. Vi legger aldri på purregebyrer på våre fakturaer.
  • Er du i kontakt med NAV/sosialkontor i din hverdag, så kan det hende de vil hjelpe deg. Offentlige myndigheter mener det er viktig at barn og ungdom får delta i idrettslag uansett hva slags økonomi familien har. Ta med deg fakturaene fra oss.
  • Coop Norge og Røde Kors samarbeider om å gi barn i lavinntektsfamilier muligheten til å delta i fritidsaktiviteter. Coop-dugnaden krever at en kontaktperson søker om støtte på vegne av barna. Denne kontaktpersonen kan være ansatt i det offentlige hjelpeapparatet, i skoleverket, i en idrettsklubb/ kulturskole eller i en frivillig organisasjon. Privatpersoner kan ikke søke selv. Les mer her.
  • Kjelsås IL som Nabolagsklubb får noe støtte av Oslo idrettskrets for å dekke deltagelse for barn og ungdom som bor i bydelen. Vi har også et lite fond som brukes til å støtte. Vi jobber for å skaffe flere midler til dette ved å søke på støtteordninger der det er mulig, skaffe sponsorer og jobbe med samarbeidspartnere. 
  • Disse midlene blir brukes som hjelp til å støtte finansiering av idrettene hos oss slik at alle skal kunne få være med. Ta kontakt med klubbkontoret på telefon eller epost du kan også kontakte din sønn/datters lagleder om dette gjelder din familie!

Treningsavgifter sesongen 2022 og 2022/23

Vi tar forbehold om endringer eller feil i listene under.

Barne-AllidrettIdretts-Alpin
AlpinAlpinAlpinAlpinAlpinBasketFotballFotballHåndballLangrennParaidrett
idrett
skoleinnsats innsatsinnsatsracingracingracingHøst/Vår
vinteravg.


Alder/Født


høstvintervårhøstvintervår

2019/ 4år2200,-
2018/5 år2200,-
2017/6 år
2200,-1400,-
2350,-1150,-2600,-*

2150,-3000,-
2016/7 år

1400,-
2350,-1150,-1200,- /1200,-2600,-*
1990,-2150,-
2015/8 år

1400,-
3050,-1150,-1200,- /1200,-
3400,-*300**1990,-2150,-
2014/9 år

1400,-
3050,-1150,-1200,- /1200,-
3400,-*6002990,-2350,-
2013/10 år

1400,-
3300,-1150,-
1950,-4700,-1800,-1850,-/1850,-4000,-*6002990,-2350,-
2012/11 år

1400,-
3300,-1150,-
1950,-4700,-1800,-1850,-/1850,-
4000,-*6002990,-2700,-
2011/12 år

2600,-3800,-1450,-6000,-4900,-2200,-1850,-/1850,-
4600,-*6003450,-2700,-

* Fotball 2017 og 2016, kr 200 tilbake til lagskasse. 2015 og eldre kr 400 til lagskasse. ** kun G2015, J2015 har ikke vintertrening. 

Basket - krever lisens fra 13 år, se mer her. 
Håndball - krever lisens fra 13 år,
se mer her.

UNGDOMAlpin
AlpinAlpinAlpinAlpinAlpinBasketFotballFotballFotballHåndballHåndballLangrennParaidrett

innsats innsatsinnsatsracingracingracingHøst/vårbredde
vinter
tillegg for

Alder/Født
høstvintervårhøstvintervår


avgift
ekstern trener

2010/13 år2600,-3800,-
1450,-
6000,-4900,-2200,-1850,-/1850,-
5200,-7200,-*900,-3750,-1500,-3220,-3000,-
2009/14 år3750,-3800,-
1450,-
10000,-4900,-2900,-2300,-/2300,-
5200,-7700,-*900,-3950,-
3950,-
2008/15 år3750,-3800,-
1450,-
10000,-4900,-2900,-2300,-/2300,-
5200,-8500,-*900,-4200,-2000,-3950,-
J2008/098200,-*900,-2007/16 år

2300,-/2300,-

8500,-*900,-4800,-2000,-3950,-
2006/17 år

2300,-/2300,-

8500,-*900,-5000,-2000,-4200,-
2005/18 år

2300,-/2300,-

8500,-*900,-5000,-2000,-4200,-
2004/19 år

2300,-/2300,-

8500,-*900,-

4200,-
VOKSENBasket
FotballFotballvinter avgiftHåndball
Langrenn
Paraidrett

4200,- > 19 årU218500,- (400*)900,-Herrelag3500,-Sr5200,-1000,-


K351250,-
Damelag 2/33500,-
C-laget1250,-,-
Damelag 5/63500,-
M401250,-M331250,-

* Fotball kr 400,- tilbake til lagskasse.