Startkontingenter - deltageravgifter

Deltakelse i konkurranser krever ofte startkontingent. I individuelle idretter er det som oftest slik at startkontingenten påløper for hver konkurranse. Det er varierende praksis for hvordan slike avgifter blir betalt. I individuelle idretter er det ofte den konkurrerende selv som betaler.  Ta kontakt med din gruppe i forbindelse med startkontingenter.

 Ved deltakelse i lagidretter kreves det lagsavgifter. Den enkelte utøvers avgifter i lagidretter er vanligvis dekket inn gjennom treningsavgiften. Noen idretter krever enkelt utøver lisens, dette kan komme i tillegg til treningsavgiften. Lisenskrav kommer i ungdomsidretten, se ditt særforbund.