Egenmelding ved fravær

Her rapporteres dager med fravær som går under egenmelding. Ikke fravær med sykemelding fra lege.

Skjemaet går til daglig leder i idrettslaget.

Vedtak fra SSB
Vedtak om opplysningsplikt for undersøkelsen. Egenmeldt sykefravær (RA- 0182), kvartalsvis rapportering. Statistisk sentralbyrå (SSB) trenger informasjon fra KJELSAS IDRETTSLAG for a lage offisiell statistikk om Egenmeldt sykefravær (RA-0182).

Info om egenmelding NAV.NO