Påmelding årsmøte 

22. mars 2023, klokken 19.00
Sted: Klubbhuset Grefsen stadion (Neptunveien 8 - 12)

Idrettslag er en demokratisk og frivillig organisasjon med personlige medlemmer og medlemmene har selv ansvar for det som skapes av aktivitet. Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet. Idrettslagets formål er å drive aktivitet organisert i NIF.


Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.

Påmelding skjema under.