Årsmøte Kjelsås IL 2024

21. mars 2024, klokken 18.00
Sted: Klubbhuset Grefsen stadion 

(Neptunveien 8 - 12)


Årsmøtet er Kjelsås idrettslag høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Idrettslag er en demokratisk og frivillig organisasjon med personlige medlemmer og medlemmene har selv ansvar for det som skapes av aktivitet. Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet. Idrettslagets formål er å drive aktivitet organisert i NIF.


Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

Regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.  

For enklere kontroll om medlemskap oppfordrer vi til å ha medlemskortet klart på den telefon når du kommer. Du finner medlemskortet i MinIdrett  under medlemskap eller i MinIdrett-appen under mine kort.

Påmelding årsmøte, klikk her.
(Vi ber om alle som skal delta melder seg på innen 20. mars)