Medlems- og treningsavgifter


Medlemskontingent                                               

Familiemedlemskap (inkl. 2 voksne og barn < 20 år)kr. 1300,-
Medlemskap voksne ( > 19 år)kr. 625,-
Medlemskap barn ( < 20 år) + IPUkr. 475,-
Pensjonisterkr. 475,-

Medlemskontingent må være betalt for å kunne være med på treningstilbud i idrettslaget.


Treningsavgifter/egenandeler 

Treningsavgifter kommer i tillegg til medlemskontingenten,. Avgiften varierer etter alder og type aktivitet. Dette kreves separat for deltakelse i Kjelsås Idrettslag aktivitetstilbud. I de fleste idretter kreves det egne lisens fra forbund for å delta i konkurranser, dette gjelder fra ungdomsidretten (13 år). Klikk på knappen til høyre får å se avgiftene i de forskjellige idrettsgrenene.


Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, får ta del i idrettslagets aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge NIFs regelverk. 

Medlemskap i Kjelsås Idrettslag er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Ved spørsmål ta kontakt med klubbkontoret på tlf: 91 91 1913


Utfordringer med å betale for idrettslig aktivitet?

Kjelsås IL vil at alle barn skal kunne drive med idrett, og vil bidra med å finne løsninger hva gjelder økonomi for de som trenger det.

Det finnes ulike måter vi kan hjelpe til med. Der det er behov, bidrar vi med midler for å dekke treningsavgift eller deler av denne.

  • Vi kan dele opp treningsavgiften eller gi betalingsutsettelse ved behov.  
  • Er du i kontakt med NAV eller sosialkontor i din hverdag, så kan de hjelpe deg med økonomisk bidrag knyttet mot aktivitet. Offentlige myndigheter vektlegger i stor grad viktigheten av at barn og unge får delta i idrettslag uavhengig av økonomi.
  • Kjelsås idrettslag har som Foregangsklubb fått tildelt noe midler til å støtte de som trenger dette for å ha barna med i idretten. Vi har og noen egne midler til dette formål. Ta kontakt med Klubbkontoret på e-post kontoret@kjelsaas.no dersom det er spørsmål rundt betaling eller ordninger, så finner vi sammen en løsning.

Støtte til fritidsaktiviteter
Coop Norge og Røde Kors samarbeider om å gi barn i lavinntektsfamilier muligheten til å delta i fritidsaktiviteter, for mer informasjon klikk her 


TRENINGSAVGIFTER
ALLIDRETT
BASIS
IDRETTSKOLEN
ALPIN
BASKET
FOTBALL
HÅNDBALL
LANGRENN
IPU
ORIENTERING
Levert av IdrettenOnline