Basis for 1. klassinger

Kjelsås Basis (30 uker)

Basis for barn er et variert tilbud med flere temaer

Vi skal ha turn og basis, håndball, alpint, ballspill, vinterleker og idrettsleker. Det vil bli lagt vekt på å ha det gøy med variert fysisk aktivitet. Basis er i regi av håndball- og alpingruppa.

Treningstider
Gruppe 1 har trening onsdager kl. 16.00 – 16.55
Gruppe 2 har trening onsdager kl. 17.00 – 17.55

AKTIVITET

Oppmøte/henting

Uker

Turn og Basis

Stadionhallen

35 tom 38

Idrettsleker

Stadionhallen 

39, tom 43

Ballspill

Stadionhallen

44 tom 47

Håndball 

Stadionhallen 

48 tom 2

Vinterleker

Trollvann

4 tom 7

Alpint

Trollvann

9 tom 12

Turn og Basis

Stadionhallen

13 tom 19

Det er fri, uke 40 høstferie, uke 52 juleferie, uke 3, uke 8 vinterferie, uke 15 påskeferie og uke 18 1. Mai.

Uke 2 er det trening onsdag og håndballturnering lørdag uke 2.  *Uke 12 er det alpinkarusell. 

Pris
kr. 2.200,- for hele sesongen (*eks. medlemskontingent kr. 475,-)

Barna må leveres og hentes på oppgitte arenaer for aktivitet. Idrettslaget har ikke ansvar for barna før eller etter aktivitet.

Forbehold om endringer av tider, uker og oppmøtesteder.

Kontaktpersoner 

Anders Pettersen,
Epost: handball@kjelsaas.no
M: 928 84 842

Kasper Sjøstrand
Epost: kasper@kjelsaas.no 
M: 930 34 366