Påmelding årlig møte i orientering


Dato:  17. februar 2021
Klokken: 18.00
Sted: Digitalt på Microsoft  Teams

Forslag sendes innen 13.02.21 til leder Hilde Ståhlbrand på epost: hilde.sta17@gmail.com   SMS 908 92 330

Det medlemmet som har meldt seg på vil få en tilsendt epost med link til møte senest 1 time før oppstart.