Utmelding av Kjelsås idrettslag

Det må svares på de fire første punktene, men vi håper du kan bruke ett minutt på å svare på spørsmålene under også.

Vi ønsker å bli bedre, samt få bedre kunnskap om hvorfor folk slutter med organisert idrett hos oss. All statistikk blir anonymisert.

Tusen takk for hjelpen.

Utmelding

Vi ønsker å bli bedre. For å finne ut av det må vi blant annet forstå hvorfor våre medlemmer og aktive slutter hos oss. Vi håper du har ett minutt til å svar på spørsmålene under.

Her kan du krysse av på flere alternativer.