Referater

Her publiseres referater (protokoller) fra møtene i styret til Kjelsås idrettslag. Referatene publiseres når de er godkjent av styret, det skjer normalt i påfølgende møte.

Styreåret 2022

Møteplan for 2022 perioden.

Møte i hovedstyret - 26.10.2022
Møte i hovedstyret - 30.11.2022
Møte i hovedstyret - 14.12.2022
Møte i hovedstyret - 08.02.2023
Møte i hovedstyret - 08.03.2023

Referat møte - 27.04.2022
Referat møte - 05.04.2022
Referat møte - 18.05.2022 
Referat møte - 20.06.2022
Referat møte - 24.08.2022
Referat møte - 21.09.2022 

Årsmøte - 22.03.2023