Endringer i smittevernsreglene fra 15. juni

Postet av Kjelsås Idrettslag den 20. Mai 2020

Pressen skriver i dag om oppmykninger i smittevernsreglene fra 15. juni.

Mykner opp 15. juni
Til NRK sier kulturministeren at Regjeringen myker opp smittevernreglene og har besluttet at barn og unge under 20 år kan drive idrett med såkalt "begrenset fysisk kontakt" utendørs fra og med 15. juni. Det betyr blant annet at barn og unge kan trene fotball som før koronapandemien, uten å måtte forholde seg til dagens krav om én meters avstand.

Ikke for alle
Det gjenstår et stykke arbeid med å kartlegge hvilke andre idretter som skal åpnes opp i tiden fremover og hvor mange som kan spille mot hverandre på en fotballbane samtidig.
Selv om barnefotballen kan starte opp med normal kontakttrening om noen uker, skrives det også at det trolig er verre med idretter som f. eks. håndball, som har mer nærkontakt. I et notat fra Folkehelseinstituttet ble det kjent at de foreslo å differensiere idretter ut fra hvor mye kontakt utøverne har.

Nye retningslinjer
VG skriver at Helsedepartementet gir nå Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide ny veileder som erstatter veilederen som nettopp ble lansert, denne blir kanskje differensiert for ulike idretter.

Idrettsforbundet
Norges idrettsforbund vil som før jobbe tett med de enkelte særforbundene og Helsedirektoratet for å utrede hvilke idretter som kan forventes å komme i gang med tilnærmet normal aktivitet i løpet av juni.

Gode nyheter
Dette er gode nyheter for alle oss som er glad i idrett. Kjelsås idrettslag følger med på utviklingen og samarbeider tett med Oslo idrettskrets og særforbundene knytte til våre idretter om hvordan vi skal forholde oss. Vi har en egen side om Koronasituasjonen med linker til myndigheter, Oslo kommune og forbundene her.


0 Kommentar

Gratulerer med dagen.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 17. Mai 2020

Vi ønsker medlemmer, trenere, ledere, frivillige, samarbeidspartnere, foreldre, besteforeldre, tanter, onkler, ja til alle dere engasjerte en fin 17. mai.


0 Kommentar

Oldermannsligaens ærespris 2019

Postet av Kjelsås Idrettslag den 30. Apr 2020

Foto: Oldermann Pål Bech overrekker prisen for 2019 til Edvard Sandvik

Mange aktiviteter i idrettslaget har blitt avlyst eller utsatt denne våren for å tilpasse lagets mange tilbud til myndighetenes krav om smitteberedskap. Dette rammet også overrekkelsen av Oldermannsligaens ærespris for 2019 til Edvard Sandvik. Det vanlige er at vinneren mottar prisen på et av Oldermannsligaens møter på Grefsen stadion, men med avlyste møter ville vi skrevet september før en slik anledning igjen ville by seg. Det ble derfor besluttet å flytte pristildelingen til Langsetløkka, og en verdig vinner mottok prisen av Oldermann Pål Bech 29. april. Prisen ble i år delt ut for 19. gang.

Prisen består av en gavesjekk på kr.5000, et flott gravert tinnstaup og diplom, som fremstår i ny utforming i år. Vinneren får i tillegg navnet sitt på en plakett på Grefsen stadion sammen med alle øvrige vinnere av æresprisen. Oldermannsligaen vil gjerne også få takke firma Geo Solution v/Per Kr. Hoel, som har sponset årets tildeling med hele prisbeløpet.

Edvard Sandvik representerer Langrennsgruppa og har gått på ski for Kjelsås i alle år, og han ble tildelt prisen med bakgrunn i fremragende resultater i sesongen 2018/19 - som 18-åring.

Edvard ble trippel norgesmester med to individuelle mesterskap (10km klassisk og 15km skøyting) og som deltaker på Oslo skikrets vinnerlag i stafett. Edvard representerte også Norge i ungdoms-OL i Sarajevo og presterte å bli nr. to på 7,5km skøyting. I tillegg til gode sportslige resultater bidrar Edvard også på andre måter til å bygge et godt miljø i juniorgruppa.


For Oldermannsligaen

Svein Olav Bø

 


0 Kommentar

Kjære medlemmer, utøvere og foreldre i Kjelsås idrettslag!

Postet av Kjelsås Idrettslag den 22. Apr 2020

Styret og adm i Kjelsås idrettslag vedtok i dag onsdag 22.4.2020 å ta opp organisert aktivitet med følgende bestemmelser og føringer;

Alle som driver aktivitet må forholde seg til Helsedirektoratets-, Norges idrettsforbunds-, Særforbundens-,Oslo kommunes- og Idrettslagets retningslinjer. 

Gruppene (Allidrett, Alpin, Basket, Fotball, Håndball, IPU, Langrenn og Orientering) er selv ansvarlig for å tilrettelegge sin aktivitet i henhold til sine særforbunds bestemmelser. Det kan være noe avvik mellom gruppene innad i klubben. 

Linker til NIF, Helsedirektoratet og våre særforbunds «Konronavettregler» - finner du ved å klikk her.

Generelt oppfordrer vi til at alle stiller i klubbtøy ved organisert trening, ved egenterening/uorganisert trening brukes «sivilt» tøy.

Det eneste felles er at det skal være minst en 1 voksen tilstede på alle treninger (person over 18 år). Ser man behov for mer voksenhjelp håper vi foreldre stiller velvillig.

Garderober, toaletter, styrkerom og klubbhus/møtelokaler er stengt. Beklager dette! Det er idrettens bestemmelser!

VIKTIG
Det er UTØVEREN SELV (med hjelp av foreldre) som er ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende bestemmelser til enhver tid for sin idrett. Trener/voksen skal kun minne om/se til at de holder avstand og minne om de føringer som er gitt i den aktuelle idrettsgrenen.

FORKLARE HVORFOR- det er altså utøver og foreldres ansvar å forstå!

Det kan bli gitt advarsel etter trening. Og det vil være gruppen selv som gir "sanksjoner om f.eks. utestengelse for kort/lengre tid" om utøveren ikke følger de sikkerhetsmessige føringer som er lagt til grunn akkurat nå i denne spesielle tiden. Dette vil være klubbens "sterkeste kort", og vi håper det ikke vil være behov for dette.

FØR OG ETTER TRENING

SAMKJØRING
Alle må komme seg til egen trening selv, vi oppfordrer til å gå eller sykkel. Unngå å kjøre flere sammen eller bruk av kollektivtransport til trening.

PLUKK OPP DE MINSTE 5 MINUTTER FØR SLUTT
Du skal "være tilstede" 5 minutter før slutt, stå litt på avstand, og ta i mot ditt barn når treningen er ferdig! Vi ser at de minste samler seg sammen - og glemmer "alt" når treningen er ferdig.

Det kan være like stor grunn for advarsel/utestengelse, om dette blir et problem og ditt barn /utøveren ikke holder avstand.

HANDLINGSPLAN - KORONA VIRUS - VED SMITTE KJELSÅS IDRETTSLAG 22.4.2020

Dette er en handlingsplan dersom korona smitte blir påvist på KJELSÅS IL.

Anlegget er åpnet opp med visse restriksjoner og føringer.

KLUBBHUSET, GARDEROBER OG TOALETTENE ER STENGT!

Klubbens administrasjon og bemanning er hovedsakelig betjent digitalt, på ubestemt tid. Alle kan kontaktes på mail og mobil. Skal noe hentes ut, skal ADM kontaktes på forhånd så dette kan planlegges.

Større arrangementer er avlyst fra og med 11.3.2020 - 15.6.2020 (kan utvides).

All aktivitet ble stoppet 11.3.2020, men er i gang igjen så smått fra 20.4.2020.

Klubben følger FHI og NIF – Oslo Idrettskrets og særforbunds føringer i forbindelse med korona og oppfordrer våre medlemmer til å sette seg inn i hver gruppes retningslinjer og føringer!

All informasjon til klubbens medlemmer blir distribuert via våre hjemmesider og på klubbens hoved facebookside eller klubbens mail. Men pga. de stadig hyppige endringer, er det facebook og hjemmeside som er de beste kommunikasjonssider.

 

Handlingsplan – ved KORONA SMITTE
Blir det påvist korona smitte hos noen av våre medlemmer, skal trener eller gruppe leder, som kan vite hvem i klubben som vedkommende kan ha vært i kontakt, bli kontaktet umiddelbart.

Trener / Gruppeleder kontakter deretter Daglig leder i KJELSÅS IL umiddelbart:
Truls Nygaard mob; 9010 4343 (kun mobil – ikke mail)
Daglig leder informerer så Hovedstyret i klubben.

Ved påvist korona smitte blant medlemmene, vil klubben bli underlagt retningslinjene til Oslo Kommune https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/#gref

Hva gjør klubben ved påvist korona virus blant våre medlemmer?

 1. Klubben vil forholde seg til karantenebestemmelser fra Oslo Kommune og ta forholdsregler deretter. All aktivitet som klubben har iverksatt vil deretter bli vurdert i henhold til kommunale retningslinjer, FHI og NIF /særidretters egne bestemmelser.
 2. Hovedstyret i KJELSÅS IDRETTSLAG vil fortløpende følge opp situasjonen i samråd med retningslinjer fra Oslo Kommune/bydelsoverlegen, FHI, NIF, OIK og særforbundene.
 3. Avvik fra handlingsplan kan kun forekomme i samråd med Oslo Kommune/bydelsoverlegen.

Handlingsplanen gjelder fra 22.4.2020.  Handlingsplanen kan bli revidert på kort varsel.

Ta vare på dere selv og ta vare på dem rundt dere.

 

Vennlig hilsen 

Hovedstyret
Kjelsås idrettslag


0 Kommentar

Innkalling til årsmøte i Kjelsås IL 6. mai kl. 19:00

Postet av Kjelsås Idrettslag den 6. Apr 2020

Forslag til årsmøte må sendes hovedstyret eller administrasjonen (kontoret@kjelsaas.no) snarest og senest innen 2 uker før årsmøte (innen 22. april).

Dokumenter til møte vil legges her 1 uke før (senest 29. april), årsberetning klikk her. 

Kjelsås idrettslag bestemt at det blir digitalt årsmøte i år. Norges idrettsforbund har åpnet for digitale årsmøter for alle organisasjonsledd.

 

Årsmøte i Kjelsås idrettslag 6. mai holdes digitalt i Microsoft Teams
For å delta på årsmøte i Kjelsås idrettslag må du ha tilgang til PC, smarttelefon eller nettbrett med internettilgang og melde deg på, fristen er 4. mai.


Deltagelse krever påmelding
For å delta på årsmøte må du melde deg på. Det gjør du ved å sende en epost til post@kjelsaas.no, senest mandag 4. mai.

Dette for at vi skal kunne sjekke stemmerett og møterett i henhold til lovverket. 

Til de som har meldt seg på sender vi ut en epost 6. mai med invitasjon til møte. I den eposten er det en link (som bilde under) du må trykke på for å delta. Vi anbefaler at du gjør det i god tid før møte starter. Møte er åpent fra kl 18:30 og starter presis kl 19:00. 

Et bilde som inneholder skjermbilde, kniv

Automatisk generert beskrivelse 


I møte

Når du er kommet i møte må du slå av mikrofon og webkamera. Skal du har ordet underveis i møte kan du skrive du navnet ditt i meldingschatten.

Et bilde som inneholder tastatur

Automatisk generert beskrivelse


Stemmegivning i møte
All stemmegivning blir gjort i meldingschatten. Det er kun de som stemmer imot som stemmer ved å skrive NEI. 


Agenda

Åpning

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen
 3. Godkjenne saklisten
 4. Godkjenne forretningsorden
 5. Velge dirigent
 6. Velge protokollfører
 7. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 8. Overlevering av utmerkelser fra gruppene
 9. Utdeling av hedersbevisninger
 10. Behandle Idrettslagets årsberetning
 11. Regnskap for 2019
  1. Lagets regnskap 
  2. Revisors beretning
  3. Kontrollkomiteens beretning
 12. Innmeldte saker 
  1. Fullmakter 
 13. Kontingent for 2021
 14. Budsjett 2020
 15. Behandle Kjelsås idrettslag organisasjonsplan
 16. Engasjere revisor
 17. Valg

AvslutningVennlig hilsen
Kjelsås Idrettslag

Hovedstyret


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline