Medlemskontingent 2024

  • Familiemedlemskap (inkl. 2 voksne og barn < 20 år)    kr. 1400,-
  • Medlemskap voksne ( > 19 år)    kr. 675,-
  • Medlemskap barn ( < 20 år) + IPU    kr. 525,-
  • Pensjonister    kr. 525,-
  • Trenere/oppmann/lagleder kr. 350,-

Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret (01.01-31.12)
Medlemskontingent må være betalt for å kunne være med på treningstilbud i idrettslaget.


UTMELDING

Søke om medlemskap gjøres i MinIdrett

Kjelsås idrettelag benytter Norges Idrettsforbund sin løsning for medlemsadministrasjon – minidrett.no. Ønsker du å melde deg eller ditt barn inn i klubben gjøres dette elektronisk , klikk her.

Når registreringen er ferdig vil du motta faktura på din personlige minidrett.no i løpet av noen få dager. Vi vil også sende faktura på e-post. Vi ber om at det betales innen forfall for at medlemskap og forsikringer skal være gyldig.  

Ved adresseforandringer eller endringer i kontaktinformasjon, er det viktig at du oppdaterer minidrett.no

Du kan også ringe oss på telefon 9191 1913

Utmelding av Kjelsås IL

All utmelding må skje skriftlig. Det kan gjøres ved å sende en epost til kontoret eller ved å logge deg på i MinIdrett.


Vi ønsker å bli bedre, samt få bedre kunnskap om hvorfor folk slutter med organisert idrett hos oss og håper du vil svar på spørreundersøkelsen ved å klikke her.

All data er og blir anonymisert.  Tusen takk for hjelpen.


Oslo idrettskrets aktivitetsguider

Er det problemer med språk eller annet som har med medlemskap osv. kan Oslo idrettskrets sine aktivitesguider hjelpe til, les mer her.

Aktivitetsguidene er et inkluderingstiltak for å redusere økonomiske,- kulturelle,- og språklige barrierer for deltakelse i idretten. Aktivitetsguiden er et gratis tilbud i hele Oslo og vi hjelper barn og unge mellom 6-19 år og deres familie med å finne et passende idrettstilbud. Siden oppstart høsten 2017 har vi hjulpet 896 barn og unge inn i en aktivitet, og vi har i dag 32 aktivitetsguider som til sammen snakker 18 ulike språk.

Oslo idrettskrets activity guides

If there are problems with language or other things related to membership etc., the Oslo idrettskrets activity guides can help, read more here.

The activity guides are an inclusion measure to reduce economic, cultural and linguistic barriers to participation in sport. The activity guide is a free offer throughout Oslo and we help children and young people between the ages of 6-19 and their families to find a suitable sports offer. Since starting in the autumn of 2017, we have helped 896 children and young people into an activity, and we currently have 32 activity guides who speak a total of 18 different languages.

Treningsavgifter/egenandeler
Treningsavgifter kommer i tillegg til medlemskontingenten,. Avgiften varierer etter alder og type aktivitet. Dette kreves separat for deltakelse i Kjelsås Idrettslag aktivitetstilbud. I de fleste idretter kreves det egne lisens fra forbund for å delta i konkurranser, dette gjelder fra ungdomsidretten (13 år). kk 

Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, får ta del i idrettslagets aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge NIFs regelverk.

Klikk her får å se avgiftene i de forskjellige idrettsgrenene.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Ved spørsmål ta kontakt med klubbkontoret på tlf: 9191 1913, epost: kontoret@kjelsaas.no 

Sliter du med å betale?

Kjelsås IL vil at alle barn skal kunne drive med idrett, og vil bidra med å finne løsninger hva gjelder økonomi for de som trenger det, alle skal med. Det betyr at alle barn og ungdom skal få drive med idrett uansett familiens økonomi. Ta kontakt så finner vi en løsning på det sammen med deg.

Du har flere muligheter:

 • Vi kan dele opp alle fakturaer fra oss. Har du gjort avtale om oppdeling kan du få purringer til alt er betalt, disse kan du bare se bort fra.
 • Betal fakturaen for medlemsavgiften først. Del deretter opp treningsavgiften i flere deler. Når du har betalt medlemsavgiften er du medlem av Kjelsås IL. Medlemskap er knyttet til viktige rettigheter som forsikring, deltakelse på årsmøter osv.
 • Ta kontakt med Klubbkontoret hvis du du trenger betalingsutsettelse. Dette er ikke noe problem og vi er tålmodige. Vi legger aldri på purregebyrer på våre fakturaer.
 • Er du i kontakt med NAV/sosialkontor i din hverdag, så kan det hende de vil hjelpe deg. Offentlige myndigheter mener det er viktig at barn og ungdom får delta i idrettslag uansett hva slags økonomi familien har. Ta med deg fakturaene fra oss.
 • Coop Norge og Røde Kors samarbeider om å gi barn i lavinntektsfamilier muligheten til å delta i fritidsaktiviteter. Coop-dugnaden krever at en kontaktperson søker om støtte på vegne av barna. Denne kontaktpersonen kan være ansatt i det offentlige hjelpeapparatet, i skoleverket, i en idrettsklubb/ kulturskole eller i en frivillig organisasjon. Privatpersoner kan ikke søke selv. Les mer her.
 • Kjelsås IL får noe støtte av Oslo idrettskrets for å dekke deltagelse for barn og ungdom som bor i bydelen Vi har også et lite fond som vi jobber for å skaffe flere midler til gjennom sponsorer og samarbeidspartnere. Disse midlene blir brukes som hjelp til å støtte finansiering av idrettene hos oss slik at alle skal kunne få være med. Ta kontakt med klubbkontoret på telefon eller epost du kan også kontakte din sønn/datters lagleder om dette gjelder din familie!